Wednesday, 16 March 2016

Whainga ako : Write our kupu hou for ine and what it means.

Kupu hou 10.03.16

 manokaramu (kg) Whanui - width roa -length teitei - height mita - (m) mitarau - cm mitamano -mm

manomita- km rita - l ritamano-ml karamu - g karamumano -mg

Wednesday, 9 March 2016

Whainga ako:understanding Te Reo Maori kupu in ine.

Whainga ako: understanding Te Reo Maori kupu in ine.


Whainga mahi:
-read kupu as a class
-create a table in your pangarau folder named ‘Ine - Te Wiki 4’.
-with a buddy complete mahi below


Kupu Hou
 • roa - length
 • whanui - width
 • teitei - tall


Hei Mahi:
 1. Te roa o tetahi pene
 2. Te whanui o tetahi pukapuka
 3. Te teitei o tetahi turu
 4. Te whanui o te akomanga
 5. Te roa o te papa takaro
 6. Te roa o te whira
 7. Te teitei o tetahi kuaha
 8. Te whanui o te rakau
object
ine
1.pene
14 cm
2.pukapuka
25 cm
3.turu
65cm
4.akomanga
11 m
5. papa takaro
20 m
6.whira
110m
7.tetahi kuaha
198cm
8. rakau
20cm

Whainga ako:Add impact to writing.

One cloudy Friday all the road patrollers went to the amazing adventure forest. We arrived at our destination everybody was so terrified